Kosmické záření


Curryho pásy

Curryho pásy jsou globální mřížovou sítí elektricky nabitých čar přirozeného původu. Tyto pásy, jak ukazuje obrázek č. 3, běží úhlopříčně k pólům (SV-JZ a JV-SZ) a poprvé byly objeveny Dr. Manfredem Currym a Dr. Wittmannem. Odborníci se dosud neshodli na tom, jak daleko od sebe tyto čáry probíhají, ale zdá se, že je to v průměru přibližně 3 metry, ačkoli většina expertů tvrdí, že tyto hodnoty mohou různě kolísat. Samotné pásy nejsou problematické, pouze místa, kde se čáry protínají, a pásy, které probíhají tímto způsobem, budou mít určitě velké množství společných bodů. Protože jsou tyto pásy elektricky nabité, jsou křižující se bodu buď dvojnásobně pozitivní nebo dvojnásobně negativní nebo mají jeden náboj pozitivní a druhý negativní. Dr. Curry se ve své studii domnívá, že pozitivně nabitá místa vedou k bujení buněk, které může být rakovinotvorné, zatímco negativně nabitá místa mohou způsobovat záněty.

Hartmannovy pásy

Hartmannova síť se také skládá z elektricky nabitých čar, vedoucích směrem S-J a V-Z. Je pojmenována podle Dr. Ernesta Hartmanna, který ji jako první popsal. Protilehlé pásy jsou obvykle pozitivně a negativně nabité, takže tam, kde se severo-jižní a východo-západní čáry protínají, mají pravděpodobně dvojitý náboj - pozitivní nebo negativní - nebo jeden pozitivní a jeden negativní. A znovu se tu jako zdroj možných problémů objevují průsečíky těchto pásů. Uvažuje se o tom, že jak Curryho, tak Hartmannovy pásy jsou zemní mřížkou kosmických paprsků a že mohou být narušeny jinými jevy, jako jsou geologické zlomové linie a podzemní dolování. Je rovněž možné, že by místa, kde se Curryho a Hartmannovy pásy kříží jedny s druhými, mohla působit další problémy. Všeobecně se předpokládá, že tato místa jsou škodlivější než obyčejné překřížení v Hartmannově nebo Curryho systému.